5 tecken på att du är medialKännetecken för medialitet

Känslighet för energier

Personer som är mediala är ofta extra känsliga för energier i sin omgivning. De kan känna av atmosfärer och stämningar på ett djupare plan än andra människor. Det kan också göra dem extra känsliga för starka intryck, som exempelvis höga ljud eller starka dofter.

Kontakt med andevärlden

En annan kännetecken för medialitet är att man kan ha kontakt med andevärlden. Det kan vara i form av att man känner närvaron av andar eller att man kan höra röster som andra människor inte kan höra. Detta kan vara en ovanlig och ibland skrämmande upplevelse.

Förmåga att se framtiden

Många mediala personer har en förmåga att se in i framtiden. Det kan vara i form av drömmar, visioner eller förnimmelser. Det är viktigt att poängtera att det inte är en exakt vetenskap och att det inte alltid är helt klart vad förnimmelserna betyder.

Ökad intuition

Mediala personer har ofta en ökad intuition och förmåga att känna vad som är rätt eller fel. De kan ha en förmåga att känna av andras känslor och behov utan att det sägs högt. Detta kan vara till stor hjälp i relationer och i arbete med människor.

En känsla av att inte höra hemma

Till sist är en känsla av att inte höra hemma eller att vara annorlunda vanlig bland mediala personer. Det kan vara svårt att hitta likasinnade och förståelse för sin förmåga, vilket kan leda till en känsla av isolering och ensamhet. En medial person finner ofta sin gemenskap med likasinnade.

Sammanfattningsvis är medialitet en förmåga som kan vara både spännande och utmanande. Det är viktigt att påpeka att det inte är något övernaturligt eller övermänskligt, utan en del av vår mänskliga erfarenhet. Om du känner igen dig i dessa kännetecken kan det vara värt att utforska dina förmågor ytterligare och gå en kurs i ämnet för att utveckla din mediala sida.

Läs mer om kurser med Andreas och Jenny Hamrén Österlund på www.Tvillingsjälar.se eller be våra kunniga medium på Livsråd om tips och råd! Då ringer du 0939-7170 (19.90 per minut. Debitering startar när vägledaren svarar).