Villkor för hantering av personuppgifter

Leverantören ansvarar för att skydda din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi följer alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, inklusive GDPR. Vi kommer behandla dem personuppgifter som du lämnar eller som vi samlat in på hemsidan via cookies. De personuppgifter vi behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal - och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.  Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål. Du kan när du vill kontakta leverantören och be om att vi avslutar någon form av marknadsaktivitet.  Ditt personnummer kan också komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av betalnings-  och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.