Allmänna Villkor

1. Allmänt

Livsråd.se drivs av Tvillingsjälar AB framgent kallat "Leverantören" och erbjuder samtalstjänster inom vägledning, framgent kallad "tjänster eller tjänsten."

1.1 Leverantörens tjänster är belagda med 18 års åldersgräns. Du kan ringa till oss från mobil eller fastnätstelefon som är kopplad till ett abonnemang samt från Comviq Kontankort. 

1.2 Om du mår dåligt eller är i behov av läkarvård, rekommenderar vi dig att i första hand kontakta rätt instans innan du ringer till oss. 

1.3 Leverantören och dess medarbetare har en strikt tystnadsplikt och för ingen skriftlig journal eller dokumentation kring ditt samtal till oss. 

1.4 Genom att du använder våra tjänster godkänner du att leverantören friskriver sig från ansvar kring  eventuella ekonomiska, juridiska eller fysiska skador som kan drabba dig  i fall där du följer råd eller vägledning genom tjänsten. 

2. Villkor för debitering 

2.1 Gällande samtalstaxa är 19.90 per minut + ev operatörskostnad. Samtalet börjar debiteras from att en av våra vägledare svarar, inte tidigare. Överstiger samtalskostnaden 1500 kr, kopplas samtalet automatiskt ned.  Du debiteras via din mobilräkning om inget annat angivits. 

2.2 Vi bokning av fastprisvarianter (där du i förväg betalar en fast summa för en fast tid) så åligger det dig som kund att vara tillgänglig den bokade tiden. Vi kommer göra två uppringninsförsök. Väljer du betalsätt "Faktura" eller "Delbetalning" kan avgifter och räntor tillkomma via vår betalleverantör. 

4.  Hantering av personliga uppgifter 

4.1 Leverantören ansvarar för att skydda din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi följer alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, inklusive GDPR. Vi kommer behandla dem personuppgifter som du lämnar eller som vi samlat in på hemsidan via cookies. De personuppgifter vi behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal - och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.  Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål. Du kan när du vill kontakta leverantören och be om att vi avslutar någon form av marknadsaktivitet.  Ditt personnummer kan också komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av betalnings-  och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

 

5. Reklamation & återbetalning

5.1 Om du har bokat tid hos oss genom att beställa fastpris, har du enligt lag 14 dagar ångerrätt som gäller innan tjänsten har utförts och har rätt till full återbetalning. När du ringer in till oss på 0939-7170 gäller ingen ångerrätt.  

5.2 Vid köp av fastpris-samtal sker återbetalning (vid användande av ångerrätt inom 14 dagar)  inom 3-7 helgdagar. Ingen återbetalning sker om tjänsten har påbörjats eller avslutats.